Skip to the content

Faber Halbertsma Group steunt herbebossingsproject Faia Brava

24 apr, 2020 | gepubliceerd om 13:16 uur CET

Faber Halbertsma Group maakt samen met het Prins Bernhard Cultuur Fonds de herbebossing mogelijk van een Portugees natuurreservaat: Faia Brava. Dit 1000 hectare grote natuurreservaat ligt in het noordoosten van Portugal, aan weerszijden van de Côa, een zijrivier van de Douro.

Faia Brava heeft de status van ‘privaat beschermd gebied’ en vormt de kern van een Natura 2000-gebied van 20.000 ha. Het gebied herbergt een enorme rijkdom aan dieren en planten. In totaal zijn er 106 vogelsoorten, 25 zoogdieren, 9 amfibieënsoorten, 9 reptielsoorten en 180 plantensoorten geïdentificeerd.

Het gebied wordt beheerd door de Portugese natuurbeschermingsorganisatie Associação Transumância e Natureza (ATN). ATN is vanaf het begin aangesloten bij het Rewilding Europe-initiatief van WNF en Ark Natuurontwikkeling. Rewilding Europe heeft het doel om vóór 2020 1 miljoen hectare wildernis te creëren in Europe – waaronder in Faia Brava.

Om Faia Brava geschikt te maken als ‘nieuwe wildernis’, zijn allerlei maatregelen nodig: brandpreventie, aanleg van kadaverplaatsen voor aaseters en aanleg van waterpoelen bijvoorbeeld. En: herbebossing.

Met de financiering die Faber Halbertsma Group via het Prins Bernard Cultuur Fonds verschaft, is eind 2019 begonnen met het werk. Eerst wordt de erg arme granieten grond per plot van 0,25ha geschikt gemaakt voor de aanplant van boompjes. Dat betekent dat er eerst weer leven in de grond moet komen. Om de grond vruchtbaarder te maken en beter in staat om vocht vast te houden, is het land schoongemaakt, geploegd en bestrooid met kalk om de ph-waarde te verhogen. Vervolgens wordt wikke ingezaaid. Dat is een bloemensoort die stikstof bindt en daarmee voedingsstoffen in de bodem brengt. Als dat proces is voltooid, is de bodem klaar om te worden beplant.

De eerste plots zijn inmiddels klaar. In november hoopt ATN te beginnen met het aanplanten van bomen.